Session Details

Session No. Paper ID Title Author Session
S1 DM464 Self-Attentive Sequential Recommendation Wang-Cheng Kang and Julian McAuley Recommender Systems
S1 DM476 Social Recommendation with Missing Not at Random Data Jiawei Chen, Can Wang, Martin Ester, Qihao Shi, Yan Feng, and Chun Chen Recommender Systems
S1 DM537 Interactive Unknowns Recommendation in E-Learning Systems Shan-Yun Teng, Jundong Li, Lo-Pang-Yun Ting, Kun-Ta Chuang, and Huan Liu Recommender Systems
S1 DM492 Leveraging Hypergraph Random Walk Tag Expansion and User Social Relation for Microblog Recommendation Huifang Ma, Di Zhang, Weizhong Zhao, Yanru Wang, and Zhongzhi Shi Recommender Systems
S1 DM502 Exploiting the Sentimental Bias between Ratings and Reviews for Enhancing Recommendation Yuanbo Xu, Yongjian Yang, Jiayu Han, En Wang, Fuzhen Zhuang, and Hui Xiong Recommender Systems
S1 DM823 Next Point-of-Interest Recommendation with Temporal and Multi-level Context Attention Ranzhen Li, Yanyan SHEN, and Yanmin Zhu Recommender Systems
S2 DM547 SSDMV: Semi-supervised Deep Social Spammer Detection by Multi-View Data Fusion Chaozhuo Li, Senzhang Wang, Lifang He, Philip S. Yu, Yanbo Liang, and Zhoujun Li Semi-supervised & Active Learning
S2 DM1082 Density-adaptive Local Edge Representation Learning with Generative Adversarial Network Multi-label Edge Classification Yang Zhou, Sixing Wu, Chao Jiang, Zijie Zhang, Dejing Dou, Ruoming Jin, and Pengwei Wang Semi-supervised & Active Learning
S2 DM287 Similarity-based Active Learning for Image Classification under Class Imbalance Chuanhai Zhang, Wallapak Tavanapong, Gavin Kijkul, Johnny Wong, Piet C. de Groen, and JungHwan Oh Semi-supervised & Active Learning
S2 DM443 An Efficient Many-Class Active Learning Framework for Knowledge-Rich Domains Weishi Shi and Qi Yu Semi-supervised & Active Learning
S2 DM614 Cost Effective Multi-label Active Learning via Querying Subexamples Xia Chen, Guoxian Yu, Carlotta Domeniconi, Jun Wang, Zhao Li, and Zili Zhang Semi-supervised & Active Learning
S2 DM633 Query-Efficient Black-Box Attack by Active Learning Pengcheng Li, Jinfeng Yi, and Lijun Zhang Semi-supervised & Active Learning
S2 DM818 Active Learning on Heterogeneous Information Networks: A Multi-armed Bandit Approach Doris Xin, Ahmed El-Kishky, De Liao, Brandon Norick, and Jiawei Han Semi-supervised & Active Learning
S2 DM860 Semi-Supervised Community Detection Using Structure and Size Arjun Bakshi, Srinivasan Parthasarathy, and Kannan Srinivasan Semi-supervised & Active Learning
S2 DM778 FI-GRL: Fast Inductive Graph Representation Learning via Projection-Cost Preservation Fei Jiang, Lei Zheng, Jin Xu, and Philip S. Yu Semi-supervised & Active Learning
S3 DM456 Probabilistic Streaming Tensor Decomposition Yishuai Du, Yimin Zheng, Kuang-chih Lee, and Shandian Zhe Streaming
S3 DM243 Online Dictionary Learning with Confidence Shan You, Chang Xu, and Chao Xu Streaming
S3 DM334 dpMood: Exploiting Local and Periodic Typing Dynamics for Personalized Mood Prediction He Huang, Bokai Cao, Philip S. Yu, Chang-Dong Wang, and Alex D. Leow Streaming
S3 DM356 Volatility Drift Prediction for Transactional Data Streams Yun Sing Koh, David Tse Jung Huang, Chris Pearce, and Gillian Dobbie Streaming
S3 DM928 Dynamic Illness Severity Prediction via Multi-task RNNs for Intensive Care Unit Weitong Chen, Sen Wang, Guodong Long, Lina Yao, Quan Zheng Sheng, and Xue Li Streaming
S3 DM1126 Variational Bayesian Inference for Robust Streaming Tensor Factorization and Completion Cole Hawkins and Zheng Zhang Streaming
S4 DM470 Bug Localization via Supervised Topic Modeling Yaojing Wang, Yuan Yao, Hanghang Tong, Xuan Huo, Ming Li, Feng Xu, and Jian lu Supervised Learning
S4 DM668 Accelerating Experimental Design by Incorporating Experimenter Hunches Cheng Li, Santu Rana, Sunil Gupta, Vu Nguyen, Svetha Venkatesh, Alessandra Sutti, David Rubin, Teo Slezak, Murray Height, Mazher mohammed, and Ian gibson Supervised Learning
S4 DM493 Time Series Classification via Manifold Partition Learning Yuanduo He, Jialiang Pei, Xu Chu, Yasha Wang, Zhu Jin, and Guangju Peng Supervised Learning
S4 DM916 Neural Sentence-level Sentiment Classification with Heterogeneous Supervision Zhigang Yuan, Fangzhao Wu, Junxin Liu, Chuhan Wu, Yongfeng Huang, and Xing Xie Supervised Learning
S4 DM1148 Mixed Bagging: A Novel Ensemble Learning Framework for Supervised Classification based on Instance Hardness Ahmedul Kabir, Carolina Ruiz, and Sergio Alvarez Supervised Learning
S4 DM1200 Using Balancing Terms to Avoid Discrimination in Classification Simon Enni and Ira Assent Supervised Learning
S4 DM809 Entire regularization path for sparse nonnegative interaction model Mirai Takayanagi, Yasuo Tabei, and Hiroto Saigo Supervised Learning
S5 DM891 Towards Interpretation of Recommender Systems with Sorted Explanation Paths Fan Yang, Ninghao Liu, Suhang Wang, and Xia Hu Recommender Systems2
S5 DM1049 A Reinforcement Learning Framework for Explainable Recommendation Xiting Wang, Yiru Chen, Jie Yang, Le Wu, Zhengtao Wu, and Xing Xie Recommender Systems2
S5 DM1055 Hierarchical Hybrid Feature Model For Top-N Context-Aware Recommendation Yingpeng Du, Hongzhi Liu, Zhonghai Wu, and Xing Zhang Recommender Systems2
S5 DM948 Pseudo-Implicit Feedback for Alleviating Data Sparsity in Top-K Recommendation Yun He, Haochen Chen, Ziwei Zhu, and James Caverlee Recommender Systems2
S5 DM968 A Knowledge-Enhanced Deep Recommendation Framework Incorporating GAN-based Models Deqing Yang, Zikai Guo, Ziyi Wang, Junyang Jiang, Yanghua Xiao, and Wei Wang Recommender Systems2
S5 DM1183 D-CARS: A Declarative Context-Aware Recommender System Rosni Lumbantoruan, Xiangmin Zhou, Yongli Ren, and Zhifeng Bao Recommender Systems2
S6 DM232 A blended deep learning approach for predicting user intended actions Fei Tan, Zhi Wei, Jun He, Xiang Wu, Bo Peng, Haoran Liu, and Zhenyu Yan Deep Learning
S6 DM248 TADA: Trend Alignment with Dual-Attention Multi-Task Recurrent Neural Networks for Sales Prediction Tong Chen, Hongzhi Yin, Hongxu Chen, Lin Wu, Hao Wang, Xiaofang Zhou, and Xue Li Deep Learning
S6 DM378 Deep Headline Generation for Clickbait Detection Kai Shu, Suhang Wang, Thai Le, Dongwon Lee, and Huan Liu Deep Learning
S6 DM447 Deep Semantic Correlation Learning based Hashing for Multimedia Cross-Modal Retrieval Xiaolong Gong, Linpeng Huang, and Fuwei Wang Deep Learning
S6 DM445 DeepDiffuse: Predicting the 'Who' and 'When' in Cascades Mohammad R Islam, Sathappan Muthiah, Bijaya Adhikari, B. Aditya Prakash, and Naren Ramakrishnan Deep Learning
S6 DM601 DeepAD: A Deep Learning Based Approach to Stroke-Level Abnormality Detection in Handwritten Chinese Character Recognition Tie-Qiang Wang and Cheng-Lin Liu Deep Learning
S7 DM529 A Semi-Supervised and Inductive Embedding Model for Churn Prediction of Large-Scale Mobile Games Xi Liu, Muhe Xie, Xidao Wen, Rui Chen, Yong Ge, Nick Duffield, and Na Wang Urban & Mobility Data
S7 DM1159 apk2vec: Semi-supervised multi-view representation learning for profiling Android applications CHARLIE SOH, ANNAMALAI NARAYANAN, LIHUI CHEN, YANG LIU, and LIPO WANG Urban & Mobility Data
S7 DM571 Human-Centric Urban Transit Evaluation and Planning Guojun Wu, Yanhua Li, Jie Bao, Yu Zheng, Jieping Ye, and Jun Luo Urban & Mobility Data
S7 DM779 Local Low-Rank Hawkes Processes for Temporal User-Item Interactions Jin Shang and Mingxuan Sun Urban & Mobility Data
S7 DM570 TIMBER: A Framework for Mining Inventories of Individual Trees in Urban Environments using Remote Sensing Datasets Yiqun Xie, Han Bao, Shashi Shekhar, and Joseph Knight Urban & Mobility Data
S7 DM654 Exploiting Spatio-Temporal Correlations with Multiple 3D Convolutional Neural Networks for Citywide Vehicle Flow Prediction Cen Chen, Kenli Li, Guizi Chen, Singee Teo, Xiaofeng Zou, Xulei Yang, Vijay Chandrasekhar, and Zeng Zeng Urban & Mobility Data
S8 DM1174 Adversarially Learned Anomaly Detection Houssam Zenati, Manon Romain, Chuan-Sheng Foo, Bruno Lecouat, and Vijay Chandrasekhar Anomalies & Outliers
S8 DM1169 Dynamic Truth Discovery on Numerical Data Shi Zhi, Fan Yang, Zheyi Zhu, Qi Li, Zhaoran Wang, and Jiawei Han Anomalies & Outliers
S8 DM732 Semi-supervised anomaly detection with an application to water analytics Vincent Vercruyssen, Wannes Meert, Gust Verbruggen, Koen Maes, Ruben Bäumer, and Jesse Davis Anomalies & Outliers
S8 DM277 SedanSpot: Detecting Anomalies in Edge Streams Dhivya Eswaran and Christos Faloutsos Anomalies & Outliers
S8 DM391 Robust Distributed Anomaly Detection using Optimal Weighted One-class Random Forests Yu-Lin Tsou, Hong-Min Chu, Cong Li, and Shao-Wen Yang Anomalies & Outliers
S8 DM504 DOPING: Generative Data Augmentation for Unsupervised Anomaly Detection Swee Kiat Lim, Yi Loo, Ngoc-Trung Tran, Ngai-Man Cheung, Gemma Roig, and Yuval Elovici Anomalies & Outliers
S8 DM652 Learning Semantic Features for Software Defect Prediction by Code Comments Embedding Xuan Huo, Yang Yang, Ming Li, and De-Chuan Zhan Anomalies & Outliers
S8 DM763 Outlier Detection in Urban Traffic Flow Distributions Youcef Djenouri, Arthur Zimek, and Marco Chiarandini Anomalies & Outliers
S9 DM584 CADEN: A Context-Aware Deep Embedding Network for Financial Opinions Mining Liang Zhang, Keli Xiao, Hengshu Zhu, Chuanren Liu, Jingyuan Yang, and Bo Jin Social
S9 DM721 Tell me something my friends do not know: Diversity maximization in social networks Antonis Matakos and Aristides Gionis Social
S9 DM526 ResumeNet: A Learning-based Framework for Automatic Resume Quality Assessment Yong Luo, Huaizheng Zhang, Yongjie Wang, Yonggang Wen, and Xinwen Zhang Social
S9 DM483 Collective Human Behavior in Cascading System: Discovery, Modeling and Applications Yunfei Lu, Linyun Yu, Tianyang Zhang, Chengxi Zang, Peng Cui, Chaoming Song, and Wenwu Zhu Social
S9 DM851 Maximizing the diversity of exposure in a social network Cigdem Aslay, Antonis Matakos, Esther Galbrun, and Aristides Gionis Social
S9 DM706 Heterogeneous Embedding Propagation for Large-scale E-Commerce User Alignment Vincent W Zheng, Mo Sha, Yuchen Li, Hongxia Yang, Yuan Fang, Zhenjie Zhang, Kian-Lee Tan, and Kevin Chang Social
S10 DM777 Deep Structure Learning for Fraud Detection Haibo Wang, Chuan Zhou, Jia Wu, Weizhen Dang, Xingquan Zhu, and Jilong Wang Deep Learning2
S10 DM1111 Deep Learning based Scalable Inference of Uncertain Opinions Xujiang Zhao, Feng Chen, and Jin-Hee Cho Deep Learning2
S10 DM1043 A United Approach to Learning Sparse Attributed Network Embedding Hao Wang, Enhong Chen, Qi Liu, Tong Xu, and Dongfang Du Deep Learning2
S10 DM994 Deep Knowledge Tracing and Dynamic Student Classification for Knowledge Tracing Sein Minn, Yi Yu, Michel Desmarais, Feida Zhu, and Jill-Jenn Vie Deep Learning2
S10 DM1099 Improving Deep Forest by Confidence Screening Ming Pang, Kai Ming Ting, Peng Zhao, and Zhi-Hua Zhou Deep Learning2
S10 DM458 A Machine Reading Comprehension-based Approach for Featured Snippet Extraction Chen Zhang, Xuanyu Zhang, and Hao Wang Deep Learning2
S11 DM468 Fast Rectangle Counting on Massive Networks Rong Zhu, Zhaonian Zou, and Jianzhong Li Distributed & High Performance Computing
S11 DM701 Enhancing Very Fast Decision Trees with Local Split-Time Predictions Viktor Losing, Heiko Wersing, and Barbara Hammer Distributed & High Performance Computing
S11 DM725 Fast Single-Class Classification and the Principle of Logit Separation Gil Keren, Sivan Sabato, and Björn Schuller Distributed & High Performance Computing
S11 DM1155 Asynchronous Dual Free Stochastic Dual Coordinate Ascent for Distributed Data Mining Zhouyuan Huo and Heng Huang Distributed & High Performance Computing
S11 DM311 Semi-Convex Hull Tree: Fast Nearest Neighbor Queries for Large Scale Data on GPUs Yewang chen, Da Li, and Nizar Bouguila Distributed & High Performance Computing
S11 DM531 eOTD: An Efficient Online Tucker Decomposition for Higher Order Tensors Houping Xiao, Fei Wang, Fenglong Ma, and Jing Gao Distributed & High Performance Computing
S11 DM977 Fast Tucker Factorization for Large-Scale Tensor Completion Dongha Lee, Jaehyung Lee, and Hwanjo Yu Distributed & High Performance Computing
S12 DM230 Meta-Graph Based HIN Spectral Embedding: Methods, Analyses, and Insights Carl Yang, Yichen Feng, Pan Li, Yu Shi, and Jiawei Han Graphs
S12 DM970 SuperPart: Supervised graph partitioning for record linkage Russell Reas, Stephen Ash, Robert Barton, and Andrew Borthwick Graphs
S12 DM986 Integrative Analysis of Patient Health Records and Neuroimages via Memory-based Graph Convolutional Network Xi Zhang, Jingyuan Chou, and Fei Wang Graphs
S12 DM1073 A Low Rank Weighted Graph Convolutional Approach to Weather Prediction Tyler Wilson, Pang-Ning Tan, and Lifeng Luo Graphs
S12 DM254 Coherent Graphical Lasso for Brain Network Discovery Hang Yin, Xinyue Liu, and Xiangnan Kong Graphs
S12 DM293 The HyperKron Graph Model for higher-order features Nicole Eikmeier, Arjun Ramani, and David Gleich Graphs
S12 DM1196 Signed Graph Convolutional Network Tyler Derr and Jiliang Tang Graphs
S13 DM279 SCRIMP++: Motif Discovery at Interactive Speeds Yan Zhu, Chin-Chia Michael Yeh, Zachary Zimmerman, Kaveh Kamgar, and Eamonn Keogh Unsupervised Learning
S13 DM1029 Learning Community Structure with Variational Autoencoder Jun Jin Choong, Xin Liu, and Tsuyoshi Murata Unsupervised Learning
S13 DM578 Deep Heterogeneous Autoencoder for Collaborative Filtering Tianyu Li, Yukun Ma, Jiu Xu, Bjorn Stenger, Chen Liu, and Yu Hirate Unsupervised Learning
S13 DM682 Online CP Decomposition for Sparse Tensors Shuo Zhou, Sarah Erfani, and James Bailey Unsupervised Learning
S13 DM556 Record2Vec: Unsupervised Representation Learning for Structured Records Adelene Sim and Andrew Borthwick Unsupervised Learning
S13 DM664 Unsupervised User Identity Linkage via Factoid Embedding Wei Xie, Xin Mu, Roy Ka-Wei Lee, Feida Zhu, and Ee Peng Lim Unsupervised Learning
S13 DM927 Imputing Structured Missing Values in Spatial Data with Clustered Adversarial Matrix Factorization Qi Wang, Pang-Ning Tan, and Jiayu Zhou Unsupervised Learning
S14 DM1013 Chinese Medical Concept Normalization by Using Text and Comorbidity Network Embedding Yizhou Zhang, Xiaojun Ma, and Guojie Song Bio-Medical
S14 DM873 Multi-task Sparse Metric Learning on Measuring Patient Similarity Progression Qiuling Suo, Weida Zhong, Fenglong Ma, Ye Yuan, Mengdi Huai, and Aidong Zhang Bio-Medical
S14 DM937 The Impact of Environmental Stressors on Human Trafficking Sabina Tomkins, Golnoosh Farnadi, Brian Amanatullah, Lise Getoor, and Steven Minton Bio-Medical
S14 DM516 Diagnosis Prediction via Medical Context Attention Networks Using Deep Generative Modeling Wonsung Lee, Sungrae Park, Weonyoung Joo, and Il-Chul Moon Bio-Medical
S14 DM613 Layerwise Perturbation-Based Adversarial Training for Hard Drive Health Degree Prediction Jianguo Zhang, Ji Wang, Lifang He, Zhao Li, and Philip S. Yu Bio-Medical
S14 DM1182 Prediction of MicroRNA Subcellular Localization by Using a Sequence-to-Sequence Model Yiqun Xiao, Jiaxun Cai, Yang Yang, Hai Zhao, and Hongbin Shen Bio-Medical
S14 DM322 DrugCom: Synergistic Discovery of Drug Combinations using Tensor Decomposition Huiyuan Chen and Jing Li Bio-Medical
S15 DM512 DipTransformation: Enhancing the Structure of a Dataset and thereby improving Clustering Benjamin Schelling and Claudia Plant Clustering
S15 DM1067 Realization of Random Forest for Real-Time Evaluation through Tree Framing Sebastian Buschjäger, Kuan-Hsun Chen, Jian-Jia Chen, and Katharina Morik Clustering
S15 DM298 Partial Multi-View Clustering via Consistent GAN Qianqian Wang, Zhengming Ding, ZHIQIANG TAO, Quanxue Gao, and Yun Fu Clustering
S15 DM536 Predicted Edit Distance Based Clustering of Gene Sequences Sakti Pramanik, AKM Tauhidul Islam, and Shamik Sural Clustering
S15 DM615 Multiple Co-Clusterings Xing Wang, Guoxian Yu, Carlotta Domeniconi, Jun Wang, Zhiwen Yu, and Zili Zhang Clustering
S15 DM852 Clustering on Sparse Data in Non-Overlapping Feature Space with Applications to Cancer Subtyping Tianyu Kang, Kourosh Zarringhalam, Marieke Kuijjer, John Quackenbush, and Wei Ding Clustering
S15 DM1173 A Self-Organizing Tensor Architecture for Multi-View Clustering Lifang He, Chun-Ta Lu, Yong Chen, Jiawei Zhang, Linlin Shen, Philip S. Yu, and Fei Wang Clustering
S15 DM299 Clustered Lifelong Learning via Representative Task Selection Gan Sun, Yang Cong, Yu Kong, and Xiaowei Xu Clustering
S16 DM423 Deep Reinforcement Learning with Knowledge Transfer for Online Rides Order Dispatching Zhaodong Wang, Zhiwei (Tony) Qin, Xiaocheng Tang, Jieping Ye, and Hongtu Zhu Transfer Learning
S16 DM462 A General Cross-domain Recommendation Framework via Bayesian Neural Network Jia He, Rui Liu, Fuzhen Zhuang, Fen Lin, Cheng Niu, and Qing He Transfer Learning
S16 DM745 Demographic Inference via Knowledge Transfer in Cross-Domain Recommender Systems Jin Shang, Mingxuan Sun, and Kevyn Collins-Thompson Transfer Learning
S16 DM665 Uncluttered Domain Sub-similarity Modeling for Transfer Regression PENGFEI WEI, RAMON SAGARNA, Yiping Ke, and Yew Soon Ong Transfer Learning
S16 DM1002 Transfer Hawkes Processes with Content Information Tianbo Li, Pengfei Wei, and Yiping Ke Transfer Learning
S16 DM1040 T2S: Domain Adaptation via Model-independent Inverse Mapping and Model Reuse Zhi-Yu Shen and Ming Li Transfer Learning
S16 DM864 Binarized Attributed Network Embedding Hong Yang, Shirui Pan, Peng Zhang, Ling Chen, Defu Lian, and Chengqi Zhang Transfer Learning
S16 DM911 Tracking and Forecasting Dynamics in Crowdfunding: A Basis-Synthesis Approach Xiaoying Ren, Linli Xu, Tianxiang Zhao, Chen Zhu, Junliang Guo, and Enhong Chen Transfer Learning
S17 DM242 GINA: Group Gender Identification Using Privacy-Sensitive Audio Data Jiaxing Shen, Oren Lederman, Jiannong Cao, Florian Berg, Shaojie Tang, and Alex Pentland Privacy
S17 DM300 Privacy-Preserving Temporal Record Linkage Thilina Ranbaduge and Peter Christen Privacy
S17 DM342 Intelligent Salary Benchmarking for Talent Recruitment: A Holistic Matrix Factorization Approach Qingxin Meng, Hengshu Zhu, Keli Xiao, and Hui Xiong Privacy
S17 DM541 Defending against Adversarial Samples without Security through Obscurity Paper: Wenbo Guo, Qinglong Wang, Kaixuan Zhang, Alexander G. Ororbia II, Xinyu Xin, Lin Lin, Sui Huang, Xue Liu, and C. Lee Giles Privacy
S17 DM863 Differentially Private Prescriptive Analytics Haripriya Harikumar, Santu Rana, Sunil Gupta, Thin Nguyen, Ramachandra Kaimal, and Svetha Venkatesh Privacy
S17 DM1210 Privacy-Preserving Multi-Task Learning Kunpeng Liu, Nitish Uplavikar, Wei Jiang, and Yanjie Fu Privacy
S17 DM1163 Bitcoin Volatility Forecasting with A Glimpse into Buy and Sell Orders Tian Guo, Albert Bifet, and Nino Antulov-Fantulin Privacy
S18 DM724 Sequential Pattern Sampling with Norm Constraints Lamine Diop, Cheikh Talibouya Diop, Arnaud Giacometti, Dominique Li, and Arnaud Soulet Patterns
S18 DM727 ProSecCo: Progressive Sequence Mining with Convergence Guarantees Sacha Servan-Schreiber, Matteo Riondato, and Emanuel Zgraggen Patterns
S18 DM1121 Concept Mining via Embedding Keqian Li, Hanwen Zha, Yu Su, and Xifeng Yan Patterns
S18 DM274 Highly Parallel Sequential Pattern Mining on a Heterogeneous Platform Yu-Heng Hsieh, Chun-Chieh Chen, Hong-Han Shuai, and Ming-Syan Chen Patterns
S18 DM595 EPAB: Early Pattern Aware Bayesian Model for Social Content Popularity Prediction Qitian Wu, Chaoqi Yang, Xiaofeng Gao, Peng He, and Guihai Chen Patterns
S18 DM694 A Variable-Order Regime Switching Model to Identify Significant Patterns in Financial Markets Philippe Chatigny, Rongbo Chen, Jean-Marc Patenaude, and Shengrui Wang Patterns
S18 DM1028 Graph Pattern Mining and Learning through User-defined Relations Carlos Teixeira, Leonardo Cotta, Bruno Ribeiro, and Wagner Meira Jr. Patterns
S19 DM887 Image-Enhanced Multi-Level Sentence Representation Net for Natural Language Inference Kun Zhang, Guangyi Lv, Le Wu, Enhong Chen, Qi Liu, and Han Wu Natural Language Processing
S19 DM672 Prerequisite-Driven Deep Knowledge Tracing Penghe CHEN, Yu LU, Vincent Zheng, and Yang Bian Natural Language Processing
S19 DM702 Summarizing Network Processes with Network-constrained Binary Matrix Factorization Furkan Kocayusufoğlu, Minh Hoang, and Ambuj Singh Natural Language Processing
S19 DM542 DAPPER: Scaling Dynamic Author Persona Topic Model to Billion Word Corpora Robert Giaquinto and Arindam Banerjee Natural Language Processing
S19 DM876 Interpretable Word Embeddings For Medical Domain Kishlay Jha, Yaqing Wang, Guangxu Xun, and Aidong Zhang Natural Language Processing
S19 DM718 Enhancing Question Understanding and Representation for Knowledge Base Relation Detection Zihan Xu, Haitao Zheng, Zuoyou Fu, and Wei Wang Natural Language Processing
S19 DM1136 NetGist: Learning to generate task-based network summaries Sorour E. Amiri, Bijaya Adhikari, Aditya Bharadwaj, and B. Aditya Prakash Natural Language Processing
S19 DM803 Evaluating Top-k Meta Path Queries on Large Heterogeneous Information Networks Zichen Zhu, Reynold Cheng, Loc Do, Zhipeng Huang, and Haoci Zhang Natural Language Processing
S20 DM575 MuVAN: A Multi-view Attention Network for Multivariate Temporal Data Ye Yuan, Guangxu Xun, Fenglong Ma, Yaqing Wang, Nan Du, Kebin Jia, Lu Su, and Aidong Zhang Sequences & Time Series
S20 DM713 Explainable time series tweaking via irreversible and reversible temporal transformations Isak Karlsson, Jonathan Rebane, Panagiotis Papapetrou, and Aristides Gionis Sequences & Time Series
S20 DM921 DE-RNN: Forecasting the probability density function of nonlinear time series Kyongmin Yeo, Igor Melnyk, and Nam Nguyen Sequences & Time Series
S20 DM246 TreeGAN: Syntax-Aware Sequence Generation with Generative Adversarial Networks Xinyue Liu, Xiangnan Kong, Lei Liu, and Kuorong Chiang Sequences & Time Series
S20 DM252 An Ultra-Fast Time Series Distance Measure to allow Data Mining in more Complex Real-World Deployments Shaghayegh Gharghabi, Shima Imani, Anthony Bagnall, Amirali Darvishzadeh, and Eamonn Keogh Sequences & Time Series
S20 DM292 Forecasting Wavelet Transformed Time Series with Attentive Neural Networks Yi Zhao, Yanyan SHEN, Yanmin Zhu, and Junjie Yao Sequences & Time Series
S20 DM723 Finding Maximal Significant Linear Representation between Long Time Series Jiaye Wu, Yang Wang, Peng Wang, Jian Pei, and Wei Wang Sequences & Time Series
S20 DM1128 A Unified Theory and the Solution of the Mobile Sequential Recommendation Problem Zeyang Ye, Keli Xiao, and Yuefan Deng Sequences & Time Series
S21 DM611 SINE: Scalable Incomplete Network Embedding Daokun Zhang, Jie Yin, Xingquan Zhu, and Chengqi Zhang Web
S21 DM328 Network Kronecker Hull Shengmin Jin and Reza Zafarani Web
S21 DM255 Billion-scale Network Embedding with Iterative Random Projection Ziwei Zhang, Peng Cui, Haoyang Li, Xiao Wang, and Wenwu Zhu Web
S21 DM726 Rational Neural Networks for Approximating Jump Discontinuities of Graph Convolution Operator Zhiqian Chen, Feng Chen, Rongjie Lai, Xuchao Zhang, and Chang-Tien Lu Web
S21 DM419 Distribution Preserving Multi-Task Regression for Spatio-Temporal Data Xi Liu, Pang-Ning Tan, Zubin Abraham, Lifeng Luo, and Pouyan Hatami Web
S21 DM752 HHNE: Heterogeneous Hyper-Network Embedding Inci M Baytas, Cao Xiao, Fei Wang, Anil K. Jain, and Jiayu Zhou Web
S21 DM1031 Multi-level hypothesis testing for populations of heterogeneous networks Guilherme Gomes, Jennifer Neville, and Vinayak Rao Web
S22 DM843 Finding events in temporal networks: Segmentation meets densest-subgraph discovery Polina Rozenshtein, Francesco Bonchi, Aristides Gionis, Mauro Sozio, and Nikolaj Tatti Events & Social
S22 DM1070 On Multi-Query Local Community Detection Yuchen Bian, Yaowei Yan, Wei Cheng, Wei Wang, Dongsheng Luo, and Xiang Zhang Events & Social
S22 DM884 Learning Sequential Behavior Representations for Fraud Detection Jia Guo, Guannan Liu, Yuan Zuo, and Junjie Wu Events & Social
S22 DM272 An Integrated Model for Crime Prediction Using Temporal and Spatial Factors Fei Yi, Zhiwen Yu, Fuzhen Zhuang, Xiao Zhang, Bin Guo, and Hui Xiong Events & Social
S22 DM304 A Harmonic Motif Modularity Approach for Multi-layer Network Community Detection Ling Huang, Chang-Dong Wang, and Hong-Yang Chao Events & Social
S22 DM1026 Adaptive Affinity Learning for Accurate Community Detection Fanghua Ye, Shenghui Li, Zhiwei Lin, Chuan Chen, and Zibin Zheng Events & Social
S22 DM833 Time Discounting Convolution for Event Sequences with Ambiguous Timestamps Takayuki Katsuki, Takayuki Osogami, Masaki Ono, Akira Koseki, Michiharu Kudo, Masaki Makino, and Atsushi Suzuki Events & Social
S23 DM226 Incomplete Label Uncertainty Estimation for Petition Victory Prediction with Dynamic Features Junxiang Wang, Yuyang Gao, Andreas Züfle, Jingyuan Yang, and Liang Zhao Feature Selection
S23 DM1003 EDLT: Enabling Deep Learning for Generic Data Classification Huimei Han, Xingquan Zhu, and Ying Li Feature Selection
S23 DM669 Collaborative Translational Metric Learning Chanyoung Park, Donghyun Kim, Xing Xie, and Hwanjo Yu Feature Selection
S23 DM714 Imbalanced Augmented Class Learning with Unlabeled Data by Label Confidence Propagation Si-Yu Ding, Xu-Ying Liu, and Min-Ling Zhang Feature Selection
S23 DM345 Multi-View Feature Selection Plus Multi-View Discriminant Analysis: A Complete Multi-View Fisher Discriminant Framework for Heterogeneous Face Recognition Jie Gui and Ping Li Feature Selection
S23 DM511 Deep Discriminative Features Learning and Sampling for Imbalanced Data Problem Yi-Hsun Liu, Chien-Liang Liu, and Vincent Tseng Feature Selection
S23 DM1127 Robust Regression via Online Feature Selection under Adversarial Data Corruption Xuchao Zhang, Shuo Lei, Liang Zhao, Arnold Boedihardjo, and Chang-Tien Lu Feature Selection
S24 DM980 LEEM: Lean Elastic EM for Gaussian Mixture Model via Bounds-Based Filtering Shuai Yang and Xipeng Shen Machine Learning
S24 DM862 Discovering Reliable Dependencies from Data: Hardness and Improved Algorithms Panagiotis Mandros, Mario Boley, and Jilles Vreeken Machine Learning
S24 DM914 Dr. Right+: Embedding-based Adaptively-weighted Mixture Model for Finding Right Doctors with Healthcare Experience Data Xin Xu, Minghao Yin, Haoyi Xiong, Bo Jin, and Yanjie Fu Machine Learning
S24 DM446 Spatial Contextualization for Closed Itemset Mining Altobelli Mantuan and Leandro Fernandes Machine Learning
S24 DM482 Heterogeneous Data Integration by Learning to Rerank Schema Matches Avigdor Gal, Haggai Roitman, and Roee Shraga Machine Learning
S24 DM748 Accurate Causal Inference on Discrete Data Kailash Budhathoki and Jilles Vreeken Machine Learning
S24 DM675 Confident Kernel Sparse Coding and Dictionary Learning Babak Hosseini and Barbara Hammer Machine Learning
S25 DM588 Cross-Domain Labeled LDA for Text Classification Baoyu Jing, Chenwei Lu, Deqing Wang, Fuzhen Zhuang, and Cheng Niu Text
S25 DM867 ASTM: An Attentional Segmentation based Topic Model for Short Texts Jiamiao Wang, Ling Chen, Lu Qin, and Xindong Wu Text
S25 DM350 Utilizing In-Store Sensors for Revisit Prediction Sundong Kim and Jae-Gil Lee Text
S25 DM1124 Exploiting Topic-based Adversarial Neural Network for Cross-domain Keyphrase Extraction Yanan Wang, Qi Liu, Chuan Qin, Tong Xu, Yijun Wang, Enhong Chen, and Hui Xiong Text
S25 DM1024 Doc2Cube: Automated Document Allocation to Text Cube via Dimension-Aware Joint Embedding Fangbo Tao, Chao Zhang, Xiusi Chen, Meng Jiang, Tim Hanratty, Lance Kaplan, and Jiawei Han Text
S25 DM1037 Text segmentation on multilabel documents: A distant supervised approach Saurav Manchanda and George Karypis Text
S25 DM1050 Discovering Topical Interactions in Text-based Cascades using Hidden Markov Hawkes Processes Jayesh Choudhari, Anirban Dasgupta, Indrajit Bhattacharya, and Srikanta Bedathur Text
S26 DM528 Synthetic oversampling with the majority class: A new perspective on handling extreme imbalance Shiven Sharma, Colin Bellinger, Bartosz Krawczyk, Nathalie Japkowicz, and Osmar Zaïane Theory
S26 DM551 Collapsed Variational Inference for Nonparametric Bayesian Group Factor Analysis Sikun Yang and Heinz Koeppl Theory
S26 DM739 Zero-Shot Learning: An Energy based Approach Tianxiang Zhao, Guiquan Liu, Le Wu, and Chao Ma Theory
S26 DM834 Robust Cascade Reconstruction by Steiner Tree Sampling Han Xiao, Cigdem Aslay, and Aristides Gionis Theory
S26 DM278 Sparse Non-Linear CCA through Hilbert-Schmidt Independence Criterion Viivi Uurtio, Sahely Bhadra, and Juho Rousu Theory
S26 DM610 Superlinear Convergence of Randomized Block Lanczos Algorithm Qiaochu Yuan, Ming Gu, and Bo Li Theory
S26 DM642 Robust Densest Subgraph Discovery Atsushi Miyauchi and Akiko Takeda Theory
S27 DM710 Multi-Label Answer Aggregation based on Joint Matrix Factorization Jinzheng Tu, Guoxian Yu, Carlotta Domeniconi, Jun Wang, Guoqiang Xiao, and Maozu Guo Multi-Label Learning
S27 DM728 Independent Feature and Label Components for Multi-label Classification Yong-Jian Zhong, Chang Xu, Bo Du, and Lefei Zhang Multi-Label Learning
S27 DM730 Multi-Label Learning with Label Enhancement Ruifeng Shao, Ning Xu, and Xin Geng Multi-Label Learning
S27 DM767 Multi-Label Adversarial Perturbations Qingquan Song, Haifeng Jin, Xiao Huang, and Xia Hu Multi-Label Learning
S27 DM1008 Estimating Latent Relative Labeling Importances for Multi-Label Learning Shuo He, Lei Feng, and Li Li Multi-Label Learning
S27 DM1048 Feature-induced Partial Multi-label Learning Guoxian Yu, Xia Chen, Carlotta Domeniconi, Jun Wang, Zhao Li, Zili Zhang, and Xindong Wu Multi-Label Learning