Student Travel Awards

ICDM 2018 is able to offer travel grants to full-time students. The purpose of the student travel grants is to encourage graduate student participation at the conference by partially funding the costs of students who would otherwise be unable to attend.
Applications are accepted from full-time students at degree granting institutions. The maximum amount and type of support provided to each grantee are set by the committee, and it is intended to partially cover the grantee’s lodging and registration. Travel may or may not be partially covered depending on the total availability of funds and the number of awards given.

All full-time students are encouraged to apply. Other criteria will include evidence of a serious interest in data mining research, as demonstrated by coursework and project experience. ICDM encourages participation of women and under-represented minorities, as well as participation of students from under-represented institutions.

2018 Award List

●A K M Tauhidul Islam

●Benjamin Schelling

●Bijaya Adhikari

●Carlos H. C. Teixeira

●Chanyoung Park

●Chaozhuo Li

●Cole Hawkins

●Cynthia Khan

●Dante Chakravorti

●Daokun Zhang

●Dhivya Eswaran

●Enrique Noriega-Atala

●Fan Yang

●Fanghua Ye

●Fei Tan

●Furkan E. Kocayusufoglu

●Gal Egozi

●Gavin Kijkul

●Guojun Wu

●Han Xiao

●Haochen Chen

●Houssam Zenati

●Huiyuan Chen

●Iqra Safder

●Ji Yang

●Jia Guo

●Jiaxing Shen

●Jin Shang

●Junxiang Wang

●Kayla Frisoli

●Keqian Li

●Kunpeng Liu

●Ming Pang

●Munshi Yusuf Alam

●Nicole Eikmeier

●Philippe Chatigny

●Polina Rozenshtein

●Prithviraj Pramanik

●Qi Wang

●Qianqian Wang

●Qinglong Wang

●Qingxin Meng

●Qitian Wu

●Qiuling Suo

●Roee Shraga

●Salim Afra

●Samya Muhuri

●Saurav Manchanda

●Shan-Yun Teng

●Shengmin Jin

●Shreyasi Pathak

●Shuai Yang

●Tianyu Kang

●Tong Chen

●Tyler S. Derr

●Tyler Wilson

●Vincent Vercruyssen

●Wang-Cheng Kang

●Weishi Shi

●Weitong Chen

●Xia Chen

●Xinyue Liu

●Xuan Liu

●Xujiang Zhao

●Yanan Wang

●Yaojing Wang

●Ye Yuan

●Yingjing Lu

●Yishuai Du

●Yuchen Bian

●Yun He

●Yunfei Lu

●Zeyang Ye

●Zhiqian Chen

●Zichen Zhu

●Zihan Li

●Zijun Xue

●Ziwei Zhang

 

Student Travel Awards are generously sponsored by:


Technical Committee on Intelligent Informatics